Новини и обяви

08-09-2020
Информация за обучението в исловията на COVID-19.


ОУ „Христо Ботев” - училище с богата история

През 1850 година в селото, в църковния двор се построява първата килия, а през есента се открива и училището.
През тази първа учебна година (1850-1851) в училището се записват 10 – 12 ученика.
От 1883 до 1891 година се прилага взаимоучебната звукова метода.
Изучават се писане, прочитане, аритметика, граматика, чертано следописане
и псалтика.
От 1888 година за пръв път се въвежда публично изпитване на учениците, като се давало двуседмична почивка преди изпитите.
През учебната 1891/1892 година в училището в Ценово се въвежда класно-урочната метода, а през учебната 1916/1917 година за пръв път се открива прогимназия.

През 2010 година ОУ „Христо Ботев” отбеляза своя 160 годишен юбилей.
През юбилейната 2009– 2010 година  в училище се обучават 147 ученици разпределени в 8 паралелки.

Броят на педагогическия персонал е 13 души

През тази учебна година в училище функционират две полуинтернатни сборни групи – начален и прогимназиален етап.

От 2005 година училището е на собствен делегиран бюджет с електронно банкиране и електронен подпис.

 

 

 

Документи